СТИХИЙНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ /МАТЕРИАЛИЗМ СТИХИЙ TEASER

||| BEGINNING FILESYSTEM INITIALIZATION
||| …
|||     KEV INITIALIZED
|||     SIV INITIALIZED
|||     DSH INITIALIZED
|||     […] INITIALIZED
||| …    
||| FILESYSTEM INITIALIZATION COMPLETE
||| CHECKING ROOT FILE SYSTEM
||| BOOT CHECK DONE
||| 
||| STARTING UP SYSTEM LAYER
||| …
||| LOCAL FILE SYSTEM MOUNTED
||| SYNCER STARTED
||| LOCATION SEARCH
||| 63°53’35.6″N 22°16’09.6″W
||| 24°59’59.2″N 70°59’58.5″W
||| 57°33’57.6″N 75°39’08.7″E
||| 11°20’55.4″N 142°12’00.6″E
||| 27°59’17.0″N 86°55’32.7″E
||| 17°51’45.2″N 13°47’50.4″E
||| 63°27’49.9″N 142°46’24.5″E
||| 5°58’12.3″N 62°32’10.3″W
||| 32°00’20.3″N 44°18’42.6″E
||| …
||| REMOTE
||| LOADING
||| .. ……. .. … .. … … ……. .
||| …. …… …. .. … ……. …..
||| . … ……. .. .. .. ……. … .. .
||| .. .. .. … ……….. ………….
||| ………………………………
||| .. . ……. ….. .. … .. ….. …. 
||| …. … . … ….. ….. ………..
||| …….. ……… ……….. . .. ..
||| .. .. .. …….. … .. .. … . ……
||| .. ……. .. … .. … … ……. .
||| …. …… …. .. … ……. …..
||| . … ……. .. .. .. ……. … .. .
||| .. .. .. … ……….. ………….
||| ………………………………
||| .. . ……. ….. .. … .. ….. …. 
||| …. … . … ….. ….. ………..
||| …….. ……… ……….. . .. ..
||| .. .. .. …….. … .. .. … . ……
||| EXIT REMOTE
||| …
||| UPDATING SECTOR GRAPH
|||     16FILES] 3.837.234.666 BYTES
|||      4DIRCS]
||| 
||| DIR OF L:/
||| RECEIVED 
||| L://LAPIS/LAPYKAMNYAMNYATRESHETKIPLOSKOSTI/PAWSOFSTONEAREIMAGININGLATTICEPLANE
||| L://LETHE/PODOLDOMTEMNEYUTMUTNYEVODY/MUDDYWATERSDARKENUNDERTHEICE
||| L://LAXUS/KOSTISTIRAYUTSYAVNEZAPNOJZHESTOKOSTYU/BONESAREERASEDBYSUDDENPOROUSHATE
||| L://LIBIDO/SPLETAYATELAVMOLNIENOSNYESVODY/WEAVINGBODIESINTOLIGHTNINGVAULTS
||| …
||| DIR OF M:/
||| RECEIVED 
||| M://MONS/ZUBYSTISNUTYEUDUSHLIVYMOSKALOM/TEETHGRITTEDBYASUFFOCATINGGRIN
||| M://MARE/KROSHATSYASOLYURASTVORENIYAVSLYUNE/AREGRINDEDTOSALTOFDISSOLVINGINSALIVA
||| M://MOTUS/SHIPENIEGAZAGOTOVITDOROGUVOJNE/GASHISSPREPARESTHEWAYFORWAR
||| M://MINEUS/KROVZAKIPAETZAPALOM/GOREBOILSASFUCKINGFUTUREFUSE
||| …
||| DIR OF N:/
||| RECEIVED 
||| N://NIGRUI/BOLPEREGNOYABRODILORASPADA/THEPAINOFHUMUSFERMENTEDDECAY
||| N://NATRIX/IZOBILIETOKAPODPRIKRYTIEMKOZHI/ANABUNDANCEOFCURRENTUNDERTHESKIN
||| N://NEBULA/BEGMOLOKACHEREZPORYAGATA/MILKRUNAWAYBYTHEPORESOFAGATE
||| N://NEX/VSPIRALNYENOZDRIBOZHESTVA/INTOTHESPIRALNOSTRILSOFTHEDEITY
||| …
||| DIR OF T:/
||| RECEIVED 
||| T://TABES/VYAZKIEYAZVYSLEDOVNAPESKE/VISCOUSULCERSOFTRACESINTHESAND
||| T://TETHYS/SDERZHIVAYUTPOHOTLIVYECHREVA/RESTRAININGLUSTFULLOVELYWOMBS
||| T://TURBO/STREMYASHCHIESYAVVITIEVATOJTOSKE/WICHANXIOUSINCREEPINGTURBINATEDANGST
||| T://TORROR/KPOLUDNYUPRAZDNOGOGNEVA/TOGETNOONOFDESTITUENTFEROCITY